Nieuws:

De stichting

Stichting Leef je Ta(a)lent ondersteunt kinderen vanuit de gedachtegang dat ieder kind een eigen talent heeft. Kinderen met dyslexie hebben problemen met lezen en schrijven. Hierdoor kunnen zij zich minder voelen dan de rest. Als stichting zien wij graag dat alle kinderen hun eigen talent omarmen, ook kinderen met dyslexie. Vandaar dat de stichting heeft besloten het eerste jeugdboek in het nieuwe lettertype Dyslexie van Christian Boer gratis op scholen te verspreiden.
De stichting wil hiermee ruchtbaarheid geven aan het lettertype. Bovendien sluit de inhoud van het boek feilloos aan bij haar gedachtegoed.
Voor dit project is geld nodig. De stichting Leef je Taalent zoekt dan ook sponsoren zodat de schrijfster namens de stichting zoveel mogelijk scholen, en daarmee kinderen, blij kan maken.
Voor meer informatie of als u dit project wilt steunen kunt u contact opnemen met onderstaand e-mailadres

info@leefjetaalent.nl